Om Truck Rental

Mabi Truck Rental är en rikstäckande tjänst av lastbilsuthyrning. Perfekt när man vid kort varsel är i behov av att utöka vagnparken vid ökad efterfrågan eller vid oförutsägbara situationer.

I vårt samarbete med Mercedes-Benz erbjuder Mabi Truck Rental en komplett lastbilslösning med en av landets mest moderna och flexibla vagnpark.

Vi erbjuder bland annat:

  • Distributionsfordon för godstransport i bur eller på pall.
  • Kyl och frysbilar för bästa transport av värmekänsligt gods.
  • Anläggningsfordon för de tyngsta ändamålen.
  • Dragbilar för ökad flexibilitet.

Varmt välkomna till Mabi Truck Rental

Övrigt

  • Giltigt körkort med korrekt behörighet måste uppvisas.
  • Giltigt förarkort krävs.
  • Våra fordon är endast avsedda för användning inom Norden.
  • Uthyrning sker endast till företag efter sedvanlig kreditkontroll.
  • Trängselskatter, vägtullar, infrastrukturavgifter faktureras separat.
  • Samtliga hyrlastbilar över 3,5 ton är utrustade med digital färdskrivare.